សំបុកឃ្មុំរថយន្តដែលពេញនិយមបំផុត

 • ម៉ាកToyota
  លេខយោង28180
  តម្លៃ103 $ (413,446 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងEA 6
  តម្លៃ61 $ (244,933 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងL 20190
  តម្លៃ50 $ (200,544 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោង28310
  តម្លៃ99 $ (400,667 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងOHO 10 CAMRY
  តម្លៃ60 $ (242,690 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងGL 9
  តម្លៃ24 $ (98,009 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងU 50
  តម្លៃ84 $ (340,530 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងX 18
  តម្លៃ45 $ (181,535 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងU 03
  តម្លៃ30 $ (119,561 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងGD 3
  តម្លៃ59 $ (238,115 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងU 98
  តម្លៃ28 $ (114,090 KHR)
 • ម៉ាកToyota
  លេខយោងGD 9
  តម្លៃ14 $ (55,591 KHR)
បង្ហាញម៉ាកដែលលក់ដាច់បំផុត

សេវាកម្មរបស់ ECOTRADE GROUP

Ecotrade គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានទទួលសិទ្ធិនាំមុខគេក្នុងការទិញសំបុកឃ្មុំ(សុីមាុំង)រថយន្ត។ ក្នុងរយៈពេលច្រើនជាង10 ឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតជាប្រព័ន្ធទិន្នន័យដ៏ធំមួយដោយក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតជាកាតាឡុក មានរាយមុខទំនិញច្រើនជាង 9000 មុខនិងបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាមួយនឹងកាតាឡុកនេះយើងបានអាប់ឌែតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រមុលទិញដែលប្រកបដោយបទពិសោធន៍ ពួកយើងនឹងចុះទៅដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសំបុកឃ្មុំ(សុីមាំង)រថយន្តដែលលែងត្រូវការនោះ។ នេះជាការធានាថាដំណើរការទិញមានលក្ខណៈតម្លាភាព ស្មោះត្រង់ និងត្រឹមត្រូវ។ អាចទំនាក់ទំនងមកពួកយើង 24/7 យើងទទួលទិញគ្រប់បរិមាណទាំងអស់។ តម្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនខណះពេលដែលអតិថិជនយល់ស្របជាមួយតម្លៃ យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំការប្រមូលទំនិញ។ យើងខ្ញុំធានាថានឹងទូទាត់សាច់ប្រាក់ពេញលេញនិង ឆាប់រហ័សបំផុតទៅតាមតម្លៃដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានសមត្ថភាព រួសរាយរាក់ទាក់ និងស្មោះត្រង់បំផុត ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងល្អជូនអតិថិជន។

ការទិញ-សំបុកឃ្មុំរថយន្ត
សេវាកម្ម
ទិញសំបុកឃ្មុំឡាន
មើលបន្ថែមទៀត
sampling
សេវាកម្ម
ញែកលោហៈធាតុ
មើលបន្ថែមទៀត
percious-metal-managment
សេវាកម្ម
គ្រប់គ្រងលោហៈធាតុ
មើលបន្ថែមទៀត
o2sensors
សេវាកម្ម
អុកសុីសែនសែនស័រ
មើលបន្ថែមទៀត