ធ្វើការជាមួយពួកយើង

Careers

Ecotrade គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញនូវសំបុកឃ្មុំរថយន្តហើយទទួលបានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ យើងតែងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជជែកជាមួយបុគ្គលដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី ចេះបត់បែននិងមានទំនួលខុសត្រូវពេញលេញសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសការងារនៅក្រុមហ៊ុន Ecotrade ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected] ។.

Benefit

ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍