ទំនាក់ទំនង

Ecotrade Network

យើងនាំមកនូវបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ចក្ខុវិស័យទីផ្សារសកលលោកជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃកាកសំណល់ឡើងវិញលក្ខណៈអន្ដរជាតិដែលមានស្រាប់បានផ្តល់ឱ្យយើងនូវតម្លៃបន្ថែមទៅលើបណ្តាអាជីវកម្មក្នុងស្រុក ជាមួយភាពជាដៃគូរដែលមានលក្ខណៈសម្បូរបែបនៃចំណេះដឹងក្នុងស្រុកនិងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនប្រែប្រួល។

Ecotrade Group N.A. (USA + Canada)

2915 Ogletown Road #2108

Newark DE19713 USA

+1 302 565 2212

PGM Recycling (Thailand)

264/21-22, Sukhumvit 71 Road, Phra Kanong Nue

Bangkok 10110 Thailand

+66 6 38 85 18 86

Skubai Trading (Malaysia)

No.12 Jalan Ch Light Industries 2A, Pekan Pajam

71700 Pajam, Negeri Sembilan, Malaysia

+601 2275 7210

Catalytic Buyer (Cambodia)

#62, ផ្លូវ136, ភូមិព្រៃល្ង សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

P.O.Box 2326 Phnom Penh, Cambodia

+855 11 594 972

Price And Scrap (Thailand) - Digital & Marketing

Meticulous Office, SSP Tower 1, Ekkamai Road

Bangkok 10110 Thailand

+66 8 2773 2580

Ecotrade Group Pte Ltd (Singapore)

#11-01 HUB SYNERGY POINT, 70 Anson Road

SINGAPORE (079905)

+1 302 565 2212

Ecotrade Baltics (Lithuania, Latvia, Estonia, Sweden)

T. Masiulio g. 18

Kaunas 52459, Lithuania

+37064737781

Ecotrade Katalis (Indonesia)

18FI, Cyber Tower 2. JI.HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13

Jakarta 12950, Indonesia

+62 8 22 99 00 48 51