សំណួរគេសួរញឹកញាប់

Account / Subscriptions

● តើខ្ញុំអាចបង្កើតគណនីដោយរបៀបណា?

● តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្តូរឬកំណត់លេខសម្ងាត់ឡើងវិញ?

● តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលុបចោលការជាវរបស់អ្នក?

● តើត្រូវគ្រប់គ្រងព័ត៏មានលម្អិតវិក័យបត្ររបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

● តើខ្ញុំអាចបន្ថែមភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

● តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលរទេះទំនិញមុនរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

● តើខ្ញុំអាចស្វែងរកលេខយោងសំបុកឃ្មុំឡានរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

● តើខ្ញុំអាចបញ្ជូនរូបភាពឬរាយការអំពីលេខយោងដែលមិនមានដោយរបៀបណា?

Purchasing / Assaying

● តើសំបុកឃ្មុំឡានដែលប្រើរួចរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃអ្វី?

● តើខ្ញុំអាចលក់សំបុកឃ្មុំឡានចាស់ៗរបស់ខ្ញុំនៅទីណា?

● តើខ្ញុំត្រូវកែច្នៃម្សៅសំបុកឃ្មុំឡានរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

● តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសំបុកឃ្មុំឡានរបស់ខ្ញុំមិនមានលោហៈធាតុមានតម្លៃ?

Catalytic Converters & Platinum Group Metals

● តើអ្វីទៅជាផ្នែកដ៏មានតម្លៃនៃសំបុកឃ្មុំរថយន្ត?

● តើអ្នកអាចរកឃើញលោហៈធាតុមានតម្លៃប៉ុន្មាននៅក្នុងសំបុកឃ្មុំឡានដែលប្រើរួច?

● តើមានលោហៈធាតុប៉ុន្មាននៅក្នុងសំបុកឃ្មុំឡានដែលមានតម្លៃ?

● តើលោហៈធាតុដែលបានរកឃើញឡើងវិញសុទ្ធដូចម្តេច – ឧទាហរណ៍, តើអាចប្រើឡើងវិញសម្រាប់ការផលិតគ្រឿងអលង្ការបានទេ?

● ដោយសារភាពកម្រនិងតម្លៃនៃ PGM ដែលប្រើរួច, តើមានអ្វីដែលបានធ្វើដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានតម្លៃថោកជាងនេះ?

About catalytic converters

● តើសំបុកឃ្មុំរថយន្តគឺជាអ្វី?

● តើកាតាលីសគឺជាអ្វី?

● តើសំបុកឃ្មុំឡានស្ថិតនៅកន្លែងណា?

● តើភាពខុសគ្នារវាងសំបុកឃ្មុំឡាន “oxidation” និង “three-ways’ គឺជាអ្វី?

● តើសំបុកឃ្មុំរថយន្តដែលប្រើរួចអាចបណ្តាលឲ្យរថយន្តឡើងកម្តៅបានដែរឬទេ? តើអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យសំបុកឃ្មុំឡានប្រែជាក្រហមក្តៅ?

● តើអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យសំបុកឃ្មុំឡានប្រែទៅជាស្ទះ?

តើរោគសញ្ញាអាក្រក់នៃសំបុកឃ្មុំរថយន្តមានអ្វីខ្លះ?

● តើអ្វីដែលបណ្តាលអោយសំបុកឃ្មុំឡានខូច?

● តើអ្នកអាចជួសជុលសំបុកឃ្មុំឡានបានដែរឬទេ?

● តើអ្នកអាចសម្អាតសំបុកឃ្មុំឡានបានដែរឬទេ?

● តើសំបុកឃ្មុំឡានអាចប្រើបានក្នុងរយៈចម្ងាយប៉ុន្មាន?

● តើអ្នកអាចប្រើសំបុកឃ្មុំឡានដែលប្រើរួចបានដែរឬទេ?

● តើអ្នកអាចរំលងចោលសំបុកឃ្មុំឡានដែរឬទេ?

● ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការសំបុកឃ្មុំឡាន? តើវាខុសច្បាប់ដែរឬទេក្នុងការដោះសំបុកឃ្មុំឡានចេញពីឡាន?

● តើអ្នកដោះសំបុកឃ្មុំឡានដែរប្រើរួចដោយរបៀបណា? តើអ្នកប្តូរសំបុកឃ្មុំឡានដែរប្រើរួចដោយរបៀបណា?

● តើត្រូវចំណាយប៉ុន្មានដើម្បីប្តូរសំបុកឃ្មុំឡាន?

● តើអុកស៊ីសែនសែនស័រគឺជាអ្វី? ឬ O2 សែនស័រ?