តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្ថែមរូបភាពនៃឯកសារយោងដែលយើងមិនមាន?

 

 

អ្នកកំពុងស្វែងរកកម្មវិធីបំលែងកាតាលីករនៅលើកាតាឡុករបស់យើងហើយអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាគ្មានរូបភាពសម្រាប់វាទេ? ផ្ញើមកយើងនូវរបស់អ្នក! វីដេអូនេះពន្យល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើវាបាន! ទាញយកវាដោយឥតគិតថ្លៃហើយរកមើលតម្លៃបំលែងកាតាលីករដែលបានចំណាយរបស់អ្នក!