តើរោគសញ្ញានៃឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករមិនល្អមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

តើកម្មវិធីបំលែងកាតាលីករមិនល្អបណ្តាលមកពីអ្វី? តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកបំលែងកាតាលីករមិនល្អ? តើអ្វីទៅជារោគសញ្ញានៃឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដែលបរាជ័យ?

ឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករគឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបំភាយឧស្ម័ននៅលើយានយន្តរបស់អ្នក។ ជាធម្មតាវាល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យានយន្តប៉ុន្តែម្តងម្កាលវាបរាជ័យ។ អ្វីដែលល្អបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញានៃបញ្ហានិងឈានទៅរកកន្លែងផ្តល់សេវាប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដំណើរការខុសប្រក្រតី។ឡានលឿងតូច

អ្នកបច្ចេកទេសនឹងដាក់យានយន្តរបស់អ្នកនៅលើម៉ាស៊ីនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអេឡិចត្រូនិចដើម្បីរកប្រភពនៃបញ្ហាអាចដកឧបករណ៏អុកស៊ីសែនចេញពីបំពង់ផ្សែងរឺបំពង់ផ្សែងនៅពីមុខឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរហើយជំនួសឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករប្រសិនបើចាំបាច់ ។

ភាពខុសប្រក្រតីជាច្រើនអាចបណ្តាលមកពីឧបករណ៍បំលែងកាតាលីករដំណើរការខុសប្រក្រតី។ បញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនអាចបង្ហាញពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនបំលែង: ម៉ាស៊ីនមិនអាចចាប់ផ្តើមបានទេរថយន្តនឹងមិនបង្កើនល្បឿនការចង្អុលបង្ហាញធុងប្រេងឥន្ធនៈពិនិត្យមើលភ្លើងម៉ាស៊ីន។ ប្រសិនបើឡានខកខានការធ្វើតេស្តការបំភាយនៅពេលអ្នកត្រួតពិនិត្យយានយន្តរបស់អ្នកវាបង្ហាញពីភាពមិនដំណើរការពីឧបករណ៍បំលែង។