តម្លៃលោហៈធាតុ

 • PT $ 917
 • PD $ 1.730
 • RH $ 5.525
រូបិយប័ណ្ណ: 1 USD

ការជាវ

ទទួលយកការប្រេីប្រាស់កាតាឡុកគ្មានដែនកំណត់

ជាមួយបទពិសោធន៍ជាង 12 ឆ្នាំ, យេីងផ្តល់អោយអ្នកនូវកាតាឡុកពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវមួយដែលរួមមានសំបុកឃ្មុំរថយន្តច្រេីនជាង 15,000 មុខផ្អែកទៅតាមតម្លៃនៃការធ្វេីតេស្ត XRF, ដែលធ្វេីការអាប់ឌែតជាប្រចាំជាមួយនឹងអត្រាលោហៈធាតុមានតម្លៃ (PGM)។

អោយ 30 ការស្វែងរក

$

9.90

/ 30 credits

ការស្វែងរកមានដែនកំណត់

 • 30 ក្រេឌីត
 • បញ្ចូលក្រេឌីត
 • ស្វែងរកម្តង = 1 ក្រេឌីត
 • -
 • -

ការផ្តល់ជូនគម្រោង Silver

$

18.90

/ខែ

ការស្វែងរកគ្មានដែនកំណត់

 • ប្រេីប្រាស់ពេញលេញនិងគ្មានដែនកំណត់
 • ការជាវប្រចាំខែ
 • តាមដានមុខទំនិញដែលអ្នកពេញចិត្ត
 • ដែលអាចបន្ត
 • ពេញចិត្ត ឬ សងប្រាក់ត្រឡប់*

ការផ្តល់់ជូនគម្រោង Gold

$

149.00

/ឆ្នាំ

ការស្វែងរកគ្មានដែនកំណត់

 • ប្រេីប្រាស់ពេញលេញនិងគ្មានដែនកំណត់
 • ការជាវប្រចាំឆ្នាំ
 • ពេញចិត្ត ឬ សងប្រាក់ត្រឡប់* (*រយៈពេល 2 សប្តាហ៍)
 • តាមដានមុខទំនិញដែលអ្នកពេញចិត្ត
 • ដែលអាចបន្ត